BULARDI 500 + VIT D3 1000 IU CPS A 10

15,00 KM

Bulardi probiotik 500 je dvostruko jača doza već postojećeg Bulardi probiotika i sa dodatkom vitamina D3. 10 milijardi ćelija S.boulardii doprinosi poboljšanju imunog odgovora u borbi protiv virusa, bakterija i njihovih toksina. Povećava stopu eradikacije H.pylori. Jedini smanjuje stopu ponavljanja najtežih bolničkih infekcija koje izaziva Clostridium difficile. Preporučuje se:
U prevenciji i liječenju dijareja prouzrokovanih upotrebom antibiotika u bolničkim uslovima.
U prevenciji kolitisa izazvanih C.Difficile infekcijom, kao i njihovih recidiva.
Uz protokol za eradikaciju H.pylori infekcije. Način upotrebe: – Kod akutnih dijareja: 1 kapsula dnevno, za vrijeme trajanja bolesti.
– Kod putničkih dijareja: 1 kapsula dnevno pet dana prije putovanja i za vrijeme trajanja putovanja.
– Kod antibiotskih dijareja: 1 kapsula dnevno tokom trajanja terapije antibioticima i 2-4 nedjelje nakon završetka terapije.
– Kao dodatak terapiji protiv Clostridium difficile i za sprečavanje recidiva infekcije: 1 kapsula dnevno, u trajanju od četiri nedjelje.
– Uz protokol za eradikaciju Helicobacter pylori: 1 kapsula dnevno tokom trajanja terapije i 2-4 nedjelje nakon završetka terapije.
– Kod zapaljenskih bolesti crijeva i kod iritabilnog kolona: 1 kapsula dnevno, trajno po potrebi.
– Za regulaciju crijevne flore: 1 kapsula dnevno, po potrebi.
– Za imunitet: 1 kapsula dnevno.

SKU: 26713 Kategorija: Oznaka: